Hyppää pääsisältöön
Kuva
Kaupunkirakenteen organisaatio. Kuva Jyväskylän kaupunki

Tehtävät

Kaupunkirakenteen toimiala vastaa

 • yleis- ja asemakaavoituksen sisältävästä alueiden käytön ja kaupunkikuvan suunnittelusta
 • kaupungin maa-, metsä- ja vesialueiden, katujen, puistojen ja muiden yleisten alueiden hallinnasta, suunnittelusta, rakentamisesta, ylläpidosta, jätehuollosta sekä vesihuoltolaissa kunnalle määrätyistä tehtävistä
 • asuin- ja yritystonttien tuotannosta, myynnistä ja vuokrauksesta
 • joukkoliikenteen yhteistoiminta-alueella joukkoliikennelaissa viranomaistoiminnalle määrätyistä tehtävistä
 • kunnalle lainsäädännössä osoitetuista kiinteistöinsinöörin, asuntotoimen, rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon viranomaistehtävistä
 • ympäristönsuojelun edistämisestä kunnassa
 • eläinlääkintähuollon järjestämisestä
 • kaupungin resurssiviisaustyön koordinoinnista

Palvelualueet

Kaupunkirakenteen toimiala koostuu seuraavista palvelualueista:

 • liikenne- ja viheralueet
 • kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö
 • rakentaminen ja ympäristö sekä
 • asiakaspalvelu ja johdon tuki.

Henkilöstö ja talous

Toimialan vakituisen henkilöstön määrä on noin 280 henkilötyövuotta. Toimialan vuosittaiset toimintamenot ovat noin 60 miljoonaa euroa ja tulot noin 50 miljoonaa euroa. 

Päätöksentekoelimet

Johto

Toimialajohtaja Hannu Kantonen, p. 050 304 5951, etunimi.sukunimi[at]jyvaskyla.fi

Johtoryhmä

 • puheenjohtaja: Hannu Kantonen, toimialajohtaja
 • sihteeri: Marja Lotvonen, talouspalvelupäällikkö
 • henkilöstön edustaja: Timo Mattila
 • Veli-Jussi Koskinen, kaupungininsinööri
 • Päivi Pietarinen, ympäristöjohtaja
 • Mari Pitkänen, talous- ja hallintopäällikkö
 • Leena Rossi, kaupunkisuunnittelu- ja maankäyttöjohtaja
 • Onni Oikari, lakimies
 • Kaisa Ristimella, vuorovaikutussuunnittelija